Bezbednost i zdravlje na radu i zaštita od požara

Zaštita od požara

ZAŠTITA OD POŽARA

Bezbednost i zdravlje na radu

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Srbije za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a u vezi sa time pružamo sledeće usluge:

  • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
  • Izrada pravilnika kojim se reguliše materija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Edukacija menadžmenta klijenta radi upoznavanja sa pravima i obavezama koje proističu iz Zakona
  • Mesečno servisiranje poslova u pomenutoj oblasti od strane ovlašćenog lica
  • Edukacija i testiranje zaposlenih iz materije bezbednosti i zdravlja na radu.

Copyright © 2016 – 2019 Inex Plus