FO za dobijanje licence

FO ZA DOBIJANJE LICENCE

Obuke radnika FO/PPZ/CIT

OBUKE RADNIKA FO/PPZ/CIT

Kompanija Inex Plus ovlašćena je od strane nadležnog organa (MUP Republike Srbije) da sprovodi stručnu obuku lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja (O1) i stručnu obuku lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana (O2).

Imamo sopstveni centar za obuku u kojem vršimo edukaciju i osposobljavanje radnika za poslove fizičkog obezbedjenja kako za sopstvene potrebe tako i za potrebe trećih lica.

Obuke koje sprovodi kompanija Inex Plus su uređene:

 • Pravilnikom o obukama – utvrđen jedinstveni koncept stručnog osposobljavanja i usavršavanja
 • Planovima i programima – za svaku oblast rada i pojedine specifične situacije

Program obuka kroz koji prolaze zaposleni kompanije Inex Plus se sastoji od osnovne – ulazne obuke, specijalističke obuke, kondiciono – trenažne (refresh) obuke i ostalih obuka za potrebe kompanije.

Preged obuka koje pruža kompanija Inex Plus:

 • Osnovna obuka za poslove FTZ bez oružja
 • Obuka za specijalističke poslove FTZ sa oružjem
 • Specijalistička obuka za poslove transporta novca i vrednosti
 • Specijalistička obuka za poslove mobilnog obezbeđenja i interventnih timova
 • Specijalistička obuka za poslove FTZ maloprodajnih objekata
 • Specijalistička obuka za poslove FTZ banaka i finansijskih organizacija
 • Bezbednosna obuka osoblja korisnika usluga
 • Vežbovno gađanje
 • Korporativna kultura i bezbednost
 • Primena novog Zakona o privatnom obezbeđenju

Copyright © 2016 – 2019 Inex Plus