Recepcionerske usluge

RECEPCIONERSKE USLUGE

Pod recepcionerskim uslugama se podrazumeva da naši izvršioci u objektu klijenta obavljaju administrativne poslove na recepciji. Oni vrše kontrolu ulaska/izlaska u objekat i o tome vode detaljnu evidenciju, upoznaju posetioce o procedurama bezbednosti i zdravlja na radu ukoliko su angažovani na objektima od visokog rizika, najavljuju posetioce i postupaju u skladu sa zahtevima klijenta.

Copyright © 2016 – 2019 Inex Plus