Bezbednosni konsalting
Bezbednosni konsalting

BEZBEDNOSNI KONSALTING

Bezbednosni konsalting je usluga koju Inex Plus pruža na bazi stručne osposobljenosti i višegodišnjih iskustava svojih zaposlenih. Pored specifičnih zahteva naših klijenata, koji se definišu posebnim ugovorom, ova usluga može obuhvatati:

  • Analizu postojećeg stanja bezbednosti i sistema zaštite
  • Predlog mera zaštite poslovanja
  • Izrada planske dokumentacije iz oblasti bezbednosti (bezbednosna procena objekata, kategorizacija ugroženosti organizacionih delova klijenta, plan obezbeđenja organizacionih delova)
  • Izrada bezbednosnih procedura
Izrada bezbednosnih procedura

IZRADA BEZBEDNOSNIH PROCEDURA

Izrada planske dokumentacije iz oblasti bezbednosti

IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI

Predlog mera zaštite poslovanja

PREDLOG MERA ZAŠTITE POSLOVANJA

Analiza postojećeg stanja bezbednosti i sistema zaštite

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA BEZBEDNOSTI I SISTEMA ZAŠTITE

Izrada bezbednosnih procena

IZRADA BEZBEDNOSNIH PROCENA

Copyright © 2016 – 2019 Inex Plus