Fizičko obezbeđenje

OBEZBEĐENJE OBJEKATA

Fizičko obezbeđenje objekata determinisano je našom ekspertizom, specifičnim potrebama i zahtevima klijenata, kao i zakonskim odredbama.

Svaki naš radnik koji se angažuje na poslovima fizičkog obezbeđenja odabran je putem pažljive selekcije gde se posebna pažnja poklanja proveri zdravstvenog stanja, psiho-fizičkih sposobnosti i bezbednosne podobnosti, kao i pripremi i osposobljavanju za buduće angažovanje. Svi naši izvršioci su sertifikovani za zaštitu od požara, a obučavaju se i za rad sa kontra diverzionim vratima i metal detektorima.

U mogućnosti smo da izađemo u susret specifičnim zahtevima klijenata, kao što su angažovanje izvršilaca koji govore strani jezik, izvršilaca sa naoružanjem, izvršilaca bez naoružanja…

Usluga je obezbeđena polisom od profesionalne odgovornosti pa je rizik klijenta sveden na minimalnu meru. Sa posebnom pažnjom obezbeđujemo objekte sa visoko rizičnom delatnošću.

U kombinaciji sa fizičkim obezbeđenjem radimo i protivpožarno obezbeđenje sa radnicima koji su licencirani od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, i koji svoj posao obavljaju u posebno izrađenim i atestiranim uniformama za vatrogasce.

OBEZBEĐENJE LICA – VIP OBEZBEĐENJE

Obezbeđenje lica, VIP obezbeđenje ili popularno bodigard je vrsta usluge koju sprovode specijalno obučeni izvršioci koji u svom poslu koriste savremenu zaštitnu opremu i tehnička pomagala.

Fizička zaštita se obavlja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju koji propisuje način vršenja usluge ličnog obezbeđenja, odnosno fizičke zaštite lica.

Kao dodatna usluga postoji mogućnost iznajmljivanja luksuznih vozila zajedno sa našim vozačima za potrebe prevoza u poslovne ili privatne svrhe.

OBEZBEĐENJE JAVNIH SKUPOVA I MANIFESTACIJA

Pri obezbeđenju javnih skupova i manifestacija prvo se radi bezbednosna procena na osnovu koje se angažuje potreban broj obučenih i uniformisanih izvršilaca koji su prošli praktičnu i teorijsku obuku, uz asistenciju dresiranih službenih pasa.

Naši izvršioci su trenirani da preventivno deluju, odnosno da na vreme uoče bilo kakve eventualne krizne situacije, kako bi pravovremeno mogli da reaguju i da obaveste pripadnike MUP-a u cilju sprečavanja neželjenih situacija.

Možemo da se pohvalimo velikim profesionalnim iskustvom u obezbeđivanju javnih skupova i manifestacija i dugogodišnjom saradnjom sa Fudbalskim Savezom Srbije.

Copyright © 2016 – 2019 Inex Plus